CẬP NHẬT NHỮNG TỪ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU HAY DÙNG

 

Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực cần có sự giao dịch khá nhiều với các đối tác nước ngoài với mục đích trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước. Vì thế, trình độ ngoại ngữ nói chung và khả năng Tiếng anh nói riêng rất được coi trọng cho dù có ở bất kì vị trí nào.

Ở một vị trí càng cao ví dụ như chức vị Trưởng Phòng thì vốn luyện tiếng Anh chuyên Ngành xuất – nhập khẩu của bạn lại càng cần thiết để đảm bảo cho những chứng từ và các hợp đồng thương lượng, giao dịch thành công hơn với các đối tác nước ngoài. Hãy cùng mình trau dồi thêm những từ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu hay dùng nhất dưới đây.

1.Những từ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu hay dùng

Container(n): /kən’teinə/ => Thùng đựng hàng

Customs(n): /´kʌstəmz/ => Thuế nhập khẩu, hải quan

Cargo(n): /’kɑ:gou/ => Hàng hóa, lô hàng, hàng chuyên chở

Debit(n): /ˈdɛbɪt/ => Món nợ, bên nợ

Merchandize(n): /mə:tʃən¸daiz/ => Hàng hóa mua và bán

Import: /im´pɔ:t/ => Sự nhập khẩu(n), nhập khẩu(v)

Export: /iks´pɔ:t/ => Hàng xuất khẩu(n), xuất khẩu(v)

Tax(n): /tæks/ => Thuế

Shipment(n): /´ʃipmənt/ => Sự gửi hàng

Declare(v): /di’kleə/ => Khai báo hàng

Quay(n): /ki:/ => Bến cảng, ke

Freight(n): /freit/ =>  Hàng hóa chở trên tàu, cước phí

Premium (n) : /’pri:miəm/ =>Tiền thưởng, tiền lãi, phí bảo hiểm

Cập nhật những từ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu hay dùng nhất

Wage (n): /weiʤ/ => Tiền lương, tiền công

Debenture(n): /di´bentʃə/ => Giấy nợ, trái khoán

Tonnage (n): /´tʌnidʒ/ => tiền cước, tiền chở hàng, trọng tải, lượng choán nước

Irrevocable: /i’revəkəbl/ => Không thể hủy đơn hàng ngang, không thể hủy đơn từ

Invoice(n): /ˈɪnvɔɪs/ => Hóa đơn

Payment: /‘peim(ə)nt/ => Sự trả tiền, thanh toán

Indebtedness (n): /in´detidnis/ => Sự mắc nợ

Certificate(n): /sə’tifikit/ => Giấy chứng nhận

2.Những từ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu viết tắt thường gặp

F.a.s. (free alongside ship) =>Chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu.

F.o.b. (free on board) => Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu

C.&F. (cost & freight) => Đã bao gồm tất cả các giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm

C.I.F. (cost, insurance & freight) =>Bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí

3.Những những từ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu phổ biến

Packing list=> Phiếu đóng gói hàng

Certificate of indebtedness => Giấy xác nhận đang trong tình trạng thiếu nợ

Premium for double option=>Tiền cược mua hoặc bán

Additional premium=> Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung

Insurance premium=> Phí bảo hiểm

Loan at call => Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn.

Unsecured insurance => Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp.

Cargo deadweight tonnage => Căn cước dùng để chuyên chở hàng hóa

Graduated interest debebtures => Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến

Debit advice => Giấy báo nợ

Actual wages => Tiền lương thực tế

Những từ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu dân kiến trúc nên biết

3.Thuật ngữ thường gặp trong những từ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)

C.&F. (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm. Một điều kiện giao hàng trong Incorterm

C.I.F. (cost, insurance & freight): bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí. Một điều kiện giao hàng trong Incorterm

Cargo: Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay)

Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Viết tắt C/O

Container: Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ). Thường có 2 loại cont 20 và 40

Container port (cảng công-ten-nơ); to Containerize (cho hàng vào công-ten-nơ)

Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan

Customs declaration form: tờ khai hải quan

Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế)

Freight: Hàng hóa được vận chuyển. Thường sử dụng như cước hàng hóa

Irrevocable: Không thể hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không hủy ngang)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*