CHỈ DẪN CÁCH SỬ DỤNG TÂN NGỮ TRONG TIẾNG ANH

 

Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh như thế nào? Đây chắc hẳn là những câu hỏi khá nhiều bạn thắc mắc khi học tiếng Anh. Bài học lần này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quát về c cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh trong câu. Nào hãy cùng mình tìm hiểu ngay nhé!

1.Chỉ dẫn cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh

a.Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh là cụm danh từ (noun phrase)

Ví dụ:

My brother has business sense, which makes him capable of running business on his own.

Anh trai tôi có óc kinh doanh nhạy bén nên có thể tự kinh doanh.

Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh ở đây là cụm dang từ business sense.

b.Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh là đại từ (pronoun)

Ví dụ:

Mary can’t find him in the building.

Mary không thể tìm thấy anh ta trong toà nhà.

Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh là him.

Những cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh thông dụng

  1. Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh  là V-ing (gerund phrase)

Ví dụ:

She hates doing the homework.

Cô ấy ghét làm bài tập về nhà.

Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh là cụm từ có chứa V-ing: doing the homework.

  1. Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh  là To + động từ nguyên thể

My wife wants to get a new occupation. She can’t stand her manager anymore.

Vợ tôi muốn có một công việc mới. Cô ấy không thể chịu đựng sếp mình thêm được nữa.

Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh là to get a new occupation.

  1. Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh  là Noun clause

Ví dụ:

She agreed that they had to fix the machine as soon as possible.

Cô ấy tán thành rằng họ phải sửa cái máy càng sớm càng tốt.

Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh là that they had to fix the machine as soon as possible.

2.Một số lưu ý về cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh

  1. Các động từ, tính từ hoặc trạng từ không thể đứng ở vị trí của tân ngữ.

Ví dụ:

The firm guaranteed deliver within a working week.

Công ty cam kết giao hàng trong một tuần làm việc.

Ở đây chúng ta không thể sử dụng deliver làm tân ngữ vì deliver là động từ. Phải thay bằng danh từ của deliver là delivery thì câu mới đúng về mặt ngữ pháp.

The firm guaranteed delivery within a working week.

Tương tự, ta có cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh như sau:

The planner has designed the productive with the junior consumers in his mind.

Người thiết kế/lên kế hoạch đã thiết kế sản phẩm phù hợp với những người tiêu dùng là trẻ em.

Vì không thể sử dụng productive làm tân ngữ (productive là tính từ), chúng ta phải thay productive thành product (danh từ).

Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh đúng sẽ là:

The planner has designed the product with the junior consumers in his mind.

Lưu ý về cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh

  1. Một số động từ cần có 2 tân ngữ đi kèm. Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh thứ nhất là tân ngữ trực tiếp, cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh thứ hai là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ:

My mom gave me 10 dollars.

Mẹ tôi cho tôi 10 đô la.

Thông thường, động từ give sẽ đi kèm 2 tân ngữ theo cấu trúc sau:

Chủ ngữ + động từ + tân ngữ 1 (tân ngữ trực tiếp) + tân ngữ 2 (tân ngữ gián tiếp).

Các động từ tương tự như give: grant, instruct, teach, buy, send, tell, offer, bring,….

Ví dụ:

Linda teaches children English.

Linda dạy trẻ con học tiếng Anh.

I am saving to buy my mother a new scarf.

Tôi đang tiết kiệm tiền để mua cho mẹ tôi một cái khăn mới.

Jason offered me a position in his department.

Jason mời tôi vào làm một vị trí ở phòng anh ta.

My manager never tells me anything about the company’s financial situation.

Sếp tôi không bao giờ nói cho tôi biết về tình hình tài chính của công ty.

Như vậy qua bài này mình đã giới thiệu đến các bạn khá đầy đủ và chi tiết cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh rồi đấy. Chúc các bạn học tốt và nhớ chăm chỉ làm bài tập nhé!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*