HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SỞ HỮU CÁCH TRONG TIẾNG ANH CHI TIẾT NHẤT

Chắc các bạn đã biết đến khái niệm tính từ sở hữu trong tiếng Anh (ví dụ my, your, his/her, …) để chỉ vật gì đó thuộc quyền sở hữu của ai đó. Nhưng vậy ngoài tính từ sở hữu thì trong tiếng Anh còn có cách diễn đạt nào khác để chỉ quyền sở hữu không. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh, một cách khác để chỉ sự sở hữu. Vậy cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh được dùng như thế nào?

1.Sở hữu cách trong tiếng Anh là gì ?

Sở hữu cách là một hình thức chỉ “sự sở hữu” của một người, một loài vật, hoặc một quốc gia, … đối với một người hay một vật nào đó. Cụm từ “sự sở hữu” ở đây được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi. Chẳng hạn, mẹ của Tom là khác với Tom “sở hữu” mẹ của anh ấy.

Trong tiếng Anh, từ of có nghĩa là của. Và để nói về “chiếc bút của Tom” chúng ta có hai cách diễn đạt. Đó là:

Cách 1: sử dụng cấu trúc of + danh từ

the pen of Tom

Cách 2: sử dụng Sở hữu cách

Tom’s book

Trong chương này, mình tiếp tục trình bày về sở hữu cách trong tiếng Anh và cách sử dụng của cấu trúc of + danh từ để chỉ sự sở hữu.

Nếu bạn chưa quen thuộc cách thành lập sở hữu cách của danh từ trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo chương trước (click chuột vào Trang trước).

2.Hướng dẫn cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh

Như phần định nghĩa đã nhắc đến, cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh là chủ yếu để chỉ sự sở hữu của người, của các loài vật, của các quốc gia. Ngoài ra, Sở hữu cách còn được sử dụng để chỉ sự sở hữu của:

ships và boats (tàu thuyền)

the ship’s bell. the yacht’s mast

Cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh

plane (máy bay), train (tàu lửa), car (xe ô tô) và một số phương tiện vận chuyển khác. Mặc dù việc sử dụng cấu trúc of + danh từ là an toàn hơn.

a glider’s wings hoặc the wings of a glider

the train’s heating system hoặc the heating system of the train

Cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh trong danh từ chỉ thời gian

a week’s holiday today’s paper tomorrow’s weather

in ten years’ time nine minutes’ break two hours’ delay

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng a ten-minute break, a two-hour delay, …

We have ten minutes’ break/a ten-minute break

Cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh trong biểu diễn tiền tệ

£1 ‘s worth of stamps ten dollars’ worth of ice-cream

Cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh for + noun + sake

for heaven’s sake, for goodness’ sake

Một số cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh khác

a stone’s throw Journey’s end the water’s edge

Chúng ta có thể sử dụng cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh trong: a winter’s day hoặc a winter day và a summer’s day hoặc a summer day nhưng không thể sử dụng với các mùa spring hoặc autumn. Ngoại trừ Autumn’s return.

Đôi lúc có một số danh từ có thể được sử dụng trong dạng Sở hữu cách mà không cần đến danh từ bị sở hữu theo sau.

a/the baker’s/butcher’s/chemist’s/florist’s

You can buy it at the chemist’s.

He’s going to the dentist’s.

Một số danh từ chỉ tên người đôi khi cũng có thể được sử dụng trong dạng sở hữu cách như trên và mang ý nghĩa ” ‘s house” (tức là ngôi nhà của ai).

We had lunch at Bill’s. We met at Ann’s.

3.Cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh của cấu trúc of + danh từ

Như phần đầu đã trình bày, cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh cấu trúc of + danh từ cũng được sử dụng để chỉ sự sở hữu của ai, sự vật nào đó.

Cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh của cấu trúc of + danh từ

a.Cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh khi danh từ chỉ sở hữu chủ được theo sau bởi một cụm từ hoặc một mệnh đề:

The girls ran about, walking the directions of a man with a whistle.

I took the advice of a couple I met (in the train and hired a car

b.Cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh với các danh từ chỉ sở hữu chủ là danh từ dạng vô tính:

The moon of the town the roof of the church the keys of the car

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*