NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐẠI TỪ PHẢN THÂN TRONG TIẾNG ANH

 

Trong Tiếng Anh để diễn tả những hành động do chính bản thân mình gây ra hoặc để nhấn mạnh hành động do chủ thể của hành động gây ra, người ta thường dùng đại từ phản thân trong tiếng Anh. Đây là một loại đại từ được dùng ít phổ biến hơn các loại đại từ khác nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về cách sử dụng cũng như ý nghĩa của đại từ phản thân trong tiếng Anh.

1.Định nghĩa đại từ phản thân trong tiếng Anh

Đại từ phản thân trong tiếng Anh (Reflexive pronouns). Đại từ này xuất phát từ các động từ reflex có nghĩa là phản chiếu. Khi chúng ta nhìn vào gương hay nhìn xuống nước, ta sẽ thấy bóng của mình phản chiếu lại. Xét về loại đại từ có chức năng phản chiếu này phản chiếu lại chính chủ từ của câu. Chúng ta đã học các loại đại từ nhân xưng (đứng làm chủ từ và túc từ), đại từ sở hữu và tính từ sở hữu, cách viết đại từ phản thân trong tiếng Anh kết hợp các loại đó.

Định nghĩa đại từ phản thân trong tiếng Anh

2.Cách sử dụng đại từ phản thân trong tiếng Anh

2.1. Sử dụng đại từ phản thân trong tiếng Anh như một đối tượng trực tiếp (khi chủ ngữ chính là chủ thể hành động)

VD: I am teaching myself to play the flute. (Tôi đang tự học thổi sáo)

Be careful! You might hurt yourself with that knife. (Cẩn thận cái dao đấy! Bạn có thể tự làm đau mình).

Một vài động từ sẽ thay đổi nghĩa một chút khi đi cùng đại từ phản thân trong tiếng Anh:

VD: Would you like to help yourself to another drink? = Would you like to take another drink. (Bạn có muốn tự mình lấy một đồ uống khác không?)

Không sử dụng đại từ phản thân trong tiếng Anh sau các động từ miêu tả những việc mà con người thường làm cho bản thân họ.

VD: wash (giặt giũ), shave (cạo râu), dress (mặc quần áo)…

2.2:Sử dụng đại từ phản thân trong tiếng Anh như một đối tượng của giới từ (đứng sau giới từ) khi đối tượng này liên quan đến chủ thể của mệnh đề)

VD: I had to cook for myself. (Tôi phải tự nấu ăn cho chính mình)

We was feeling very sorry for ourselves. (Chúng tôi cảm thấy rất tiếc nuối cho chính chúng tôi)

Chúng ta sử dụng personal pronouns (đại từ nhân xưng), chứ không dùng reflexive pronouns, sau giới từ chỉ vị trí và sau “with” khi mang ý nghĩa ‘cùng đồng hành, sát cánh’

VD: He had a suitcase beside him. (Anh ấy để hành lý ngay bên cạnh mình)

She had a few friends with her. (Cô ấy có một vài người bạn cùng sát cánh)

Hướng dẫn cách sử dụng đại từ phản thân trong tiếng Anh

2.3.Kết hợp đại từ phản thân trong tiếng Anh với giới từ “by” khi chúng ta muốn nhấn mạnh rằng một người đang đơn độc một mình mà không có ai giúp đỡ

VD: He lived by himself in an enormous house. (Anh ấy sống đơn độc trong một ngôi nhà lớn)

She walked home by herself. (Cô ấy đi về nhà một mình)

The children got dressed by themselves. (Lũ trẻ phải tự mặc quần áo)

2.4.Dùng đại từ phản thân trong tiếng Anh để nhấn mạnh vào bản chất của một người/ một vật mà chúng ta đang đề cập đến, đặc biệt khi chúng ta nói đến một người nổi tiếng

VD: My country itself is quite a small town. (Bản thân quê tôi là một thị trấn nhỏ)

McCartney himself is an immortal. (Bản thân McCarney là một huyền thoại)

2.5.Chúng ta thường đặt đại từ phản thân trong tiếng Anh ở cuối câu để nhấn mạnh chủ thể hành động

VD: I painted the house myself. (Chính tôi tự sơn nhà)

She washed her car herself. (Chính cô ấy tự rửa xe của mình)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*